NADZÓR PRZECIWEPIDEMICZNY
INFORMACJE DLA LEKARZY
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Zakres działania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki

Głównym celem działania Sekcji jest Ochrona zdrowia ludzkiego poprzez, zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia.
Zakres działania obejmuje:
  1. Prowadzenie rejestru chorób zakaźnych.
  2. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych.
  3. Bieżąca analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu w zakresie chorób zakaźnych, opracowywanie sprawozdań statystycznych z zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia.
  4. Udział w akcjach sanitarnych w przypadkach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, wystapienia chorób szczególnie niebezpiecznych lub zagrożenia atakiem bioterrorystycznym.
  5. Zamawianie i dystrybucja preparatów szczepionkowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.
  6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych i gospodarki preparatami szczepionkowymi, rejestracja niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  7. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych (zakłady opieki zdrowotnej, gabinety indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej).
  8. Bieżąca współpraca z organami administracji państwowej (samorządy, policja, straż pożarna, inspekcja weterynaryjna).
  9. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
  10. Sporządzanie planów działalności nadzorowo- kontrolnej oraz sprawozdawczości z ich wykonania.


Dane teleadresowe:
Pokój nr 48 i 49 (pierwsze piętro)
Nr tel. 412511868 lub 412511869 wewn. 43


Przydatne Linki:
Ministerstwo Zdrowia - http://www.mz.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - http://www.pzh.gov.pl
Portal Szczepienia.info - http://szczepienia.pzh.gov.pl
Społeczna Kampania Przeciwko Meningokokom - http://www.meningokoki.com.pl
Krajowe Centrum ds. AIDS - http://www.aids.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej - http://www.sterylizacja.org.pl/
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa - http://www.shl.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych - http://www.pspe.pl

Copyright by emes